ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES : ระบบอีมี)
การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)


ที่เอกสารเรื่อง ดาวน์โหลด
1ชี้แจงการแก้ไขชื่อ ผอ.สพท.และการแก้ไข passwordในระบบรายงานมาตรฐานฯปี61 (6088) open
2ไฟล์ต้นฉบับแบบติดตาม(MSWORD)มาตรฐานที่ 2 แยกตัวบ่งชี้และประเด็น 2561 (4650) open
3ไฟล์ต้นฉบับแบบติดตาม(MSWORD)มาตรฐานที่ 3 แยกตัวบ่งชี้และประเด็น 2561 (2268) open
4ไฟล์ต้นฉบับแบบติดตาม(MSWORD)มาตรฐานที่ 1 แยกตัวบ่งชี้และประเด็น 2561 (3096) open
กระดานฝากข้อความ ต้องการโพสต์ข้อความ คลิก http://203.159.164.40/~eme40/
เข้าระบบรายงาน
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
counter
http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php